Beroepsvereniging en AGB-code:

Uw zorgverzekeraar zal willen weten bij welke beroepsvereniging de therapeut is aangesloten en met welke code deze vindbaar is. Annette Wolters is aangesloten bij de VVVK (Vereniging van en voor Kindertherapeuten, www.vvvk.nl), lidnummer is: A-11-134. Op de website van de VVVK staat vermeld welke verzekeraars vergoeden vanuit de aanvullende verzekering.

Tevens is de therapeut ingeschreven in het RBCZ-register (licentienummer 409154R) en is hiermee onderhevig aan het tuchtrecht.  (www.rbcz.nu)

De AGB-code is de code waaronder zorgverleners voor de verzekering vindbaar zijn. Deze code kan op verzoek doorgegeven worden.

De therapeut is gescreend door het Ministerie van Justitie om met kinderen en jongeren te mogen werken en in het bezit van een VOG verklaring.

Registratienummer 11814