Beroepsvereniging en AGB-code:

De AGB-code is de code waaronder zorgverleners voor de verzekering vindbaar zijn. Deze code kan op verzoek doorgegeven worden.

De therapeut is gescreend door het Ministerie van Justitie om met kinderen en jongeren te mogen werken en in het bezit van een VOG verklaring.