Tarieven en vergoedingen

Tarieven:

De tarieven zijn gebaseerd op de tijd en investeringen die nodig zijn voor de sessie, inclusief voorbereiding en verslaglegging, overleg, administratie, bijscholing en overige praktijkkosten.

Oriënterend gesprek, 30 minuten: gratis
Intake ouders/verzorgers, per uur: € 80,00
Sessie in praktijk, op locatie of buitencoaching, per uur: € 80,00
Telefonisch consult, beeldafspraak, chat: kosteloos tot 10 minuten, vanaf 10 minuten geldt (deel van) uurtarief
Oudergesprek en/of evaluatie, per uur: € 80,00
Schoolbezoek: per uur € 45,00
Rapportage/evaluatierapport: € 80,00
Workshops, groepsbijeenkomsten en gastlessen: vraag naar de tarieven

 

De kosten zijn exclusief eventuele reiskosten (€ 0,21 per km.).

Annulering: u kunt afspraken tot uiterlijk 24 uur van tevoren kosteloos afzeggen via e-mail of telefoon. Bij afzeggen binnen 24 uur wordt 50% van de consultprijs in rekening gebracht.

De praktijk is op de hoogte van de nieuwe regels voor privacy, volgens de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (AVG),  ingegaan in mei 2018. De noodzakelijke maatregelen zijn getroffen, zodat uw privacy gewaarborgd blijft. Bij de start van de behandeling wordt u gevraagd een behandelingsovereenkomst inclusief een privacy verklaring te ondertekenen. Hierin staat nadere informatie met betrekking tot het gebruik van de gegevens.