Verwijzers

Bij Metanet Kinder- en jeugdtherapie kunnen kinderen, jongeren en ouders terecht met vragen over sociaal emotionele problemen met betrekking tot gedrag, ontwikkeling en opvoeding. De hulp is laagdrempelig, kortdurend en oplossingsgericht; een integrale aanpak waarbij het kind centraal staat en de omgeving (ouders, school) nauw betrokken wordt. Daardoor kan de kern van het probleem snel en effectief aangepakt worden. Hierdoor wordt de noodzaak voor zwaardere zorg voorkomen.
De therapeut is integratief opgeleid, dat wil zeggen dat gebruik gemaakt kan worden van diverse invalshoeken en behandeltechnieken, geheel afgestemd op het unieke kind of de jongere.

Cliënten of ouders kunnen zichzelf bij de praktijk aanmelden. Metanet heeft geen contracten met gemeenten. Daarom is een verwijzing niet nodig en hoeft geen (vermoeden van een) stoornis te worden vermeld als daar geen aanwijzing voor is. Jaarlijks worden bij- en nascholingen gevolgd.

Indien u als verwijzer prijs stelt op een kort verslag van de behandeling na afloop van het traject, dan kan dit mits de cliënt hier toestemming voor geeft.