Kinder- en jeugdtherapie

Metanet integratieve Kinder- en jeugdtherapie richt zich op sociaal emotionele problemen, gedragsproblemen en opvoedingsproblemen van kinderen en jeugdigen. Via deze site vind je algemene informatie. Voor meer specifieke informatie kun je contact opnemen.

Zit je kind momenteel niet zo lekker in zijn of haar vel? Soms weten ouders wel wat er aan de hand is, maar weten ze niet wat ze ermee aan moeten. En soms is het helemaal niet zo duidelijk waardoor bepaald gedrag veroorzaakt wordt. In beide gevallen kan de kinder- en jeugdtherapeut uitkomst bieden. Omdat het niet altijd eenvoudig is thuis alles op te lossen of te bedenken hoe het komt dat je kind slecht slaapt, vaak hoofdpijn heeft of altijd maar zo boos is. Ook als een kind iets ingrijpends heeft meegemaakt, zoals een scheiding, een ongeluk of overlijden van een dierbare, kan het verstandig zijn hulp in te schakelen.
Je kind in therapie? Dat is voor veel mensen wel even slikken. Maar als niets gedaan wordt, kan het probleem wel eens verergeren en dan wordt het moeilijker om de klachten de baas te blijven en de sfeer thuis goed te houden. Het is dan ook helemaal niet gek om te zorgen voor tijdelijke hulp in de vorm van kinder- of jeugdtherapie. Je brengt je kind toch ook naar logopedie of fysiotherapie?

Meestal ontwikkelen kinderen zich langs een voorspelbare weg. Toch zijn er vele factoren die op een kinderleven inwerken, waardoor de ontwikkeling soms belemmerd wordt of anders verloopt. Niet alleen ingrijpende veranderingen, maar ook iedere nieuwe leeftijdsfase vraagt een andere aanpak. De kindertherapeut heeft inzicht in de ontwikkeling van kinderen en jongeren en heeft vaardigheden voor een juiste aanpak bij diverse hulpvragen. Daarnaast beschikt de kindertherapeut over creativiteit en inlevingsvermogen, om zo op ieder uniek kind goed af te kunnen stemmen.