Visie

Uitgangspunt van de integratieve therapie van Metanet is dat ieder kind uniek is en zelf hulpbronnen in zich heeft. De integratieve benadering houdt in een totaalbenadering van gedrag, denken, emoties, gevoelens, fysieke, sociale en omgevings aspecten.

Metanet (één van de betekenissen van ‘meta’ is keerpunt) helpt de hulpbronnen te vinden en daarmee start de terugkeer naar de eigen innerlijke kracht. ieder kind heeft eigen talenten en mogelijkheden. De aanpak is helemaal op het unieke kind gericht.

Om dit te bevorderen, creëert Metanet een veilige omgeving zonder vooroordelen. De therapeut beschermt en ondersteunt het kind zo lang als nodig is. Als het kind sterk genoeg is om met zijn of haar probleem om te gaan of te overwinnen, is het keerpunt bereikt.

Ik vind het belangrijk om met ouders te blijven overleggen tijdens de begeleiding. Want als ouder ken je je kind het allerbeste. Samenwerken met gemotiveerde ouders geeft aan beide kanten energie en inspiratie.  Daar heeft iedereen wat aan.